ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Magdaleny Drewniak
które odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 roku o godz. 1130 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie gospodarką magazynową w centrach dystrybucyjnych TESCO”

Opiekun naukowy:
Dr hab. inż. Anna Brzozowska prof. PCz
Politechnika Częstochowska