ZAPROSZENIE

na seminarium doktorskie

mgr Magdaleny Drewniak

które odbędzie się

w poniedziałek 9 lipca 2018 roku o godz. 900

w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Zarządzanie gospodarką magazynową w centrach dystrybucyjnych TESCO”

 

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Anna Brzozowska prof. PCz

                                                                 Politechnika Częstochowska