ZAPROSZENIE

na seminarium doktorskie

mgr Łukasza Kubackiego

które odbędzie się

we wtorek 25 września 2018 roku o godz. 900

w sali  107  I piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

Strategiczny menadżer w zarządzaniu nieruchomościami a zrównoważony rozwój miasta

Opiekun naukowy: dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, prof. PCz

Opiekun pomocniczy: dr Waldemar Szczepaniak

Politechnika Częstochowska