Zaproszenie

na seminarium doktorskie

mgr Katarzyny Kuci

które odbędzie się

we wtorek 5 lutego 2019 roku o godz. 1030

w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP)”.

Opiekun naukowy: Dr hab. Anna Korombel prof. PCz

Politechnika Częstochowska