Zaproszenie na seminarium doktorskie

mgr. inż. Tomasza Gzika

które odbędzie się we wtorek 4 września 2018 roku o godz. 13:30 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach usługowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej”

Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska prof. PW

Politechnika Warszawska

Opiekun pomocniczy: Dr inż. Damian Dziembek

Politechnika Częstochowska