ZAPROSZENIE

na seminarium doktorskie

mgr inż. Pawła Bogdała

które odbędzie się

w poniedziałek 24 września 2018 roku o godz. 900

w sali  204  II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

Zarządzanie publiczne w Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej w gminach województwa śląskiego

 

Opiekun naukowy: dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz

Opiekun pomocniczy: dr Aleksander Pabian

Politechnika Częstochowska