ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr inż. Oli Zygoń
które odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 roku o godz. 830 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wykorzystanie inteligentnych systemów komunikacyjnych do zarządzania procesami zachodzącymi w inteligentnym osiedlu”

Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Artur Wrzalik
Politechnika Częstochowska