ZAPROSZENIE

na seminarium doktorskie

mgr inż. Krzysztofa Senczyny

które odbędzie się

we wtorek 25 września 2018 roku o godz. 800

w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Systemy Business Intelligence (BI) w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstw przemysłu spożywczego”

 

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Anna Brzozowska, prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy: dr inż. Leszek Ziora

Politechnika Częstochowska