Zaproszenie
na seminarium doktorskie
mgr inż. Katarzyny Szkop
które odbędzie się w poniedziałek 25 lutego 2019 roku o godz. 9:00 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie kapitałem relacyjnym w komercyjnych nieruchomościach biurowych”

Opiekun naukowy:
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Damian Dziembek
Politechnika Częstochowska