ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr inż. Katarzyny Sosik
które odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 roku o godz. 10:30 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Model zarządzania bezpieczeństwem pieszych w systemach Smart Cities”

Opiekun naukowy  
dr hab. Stanisław Iwan prof. AM.
Akademia Morska w Szczecinie
Opiekun pomocniczy 
dr Monika Strzelczyk
Politechnika Częstochowska