Zaproszenie
na seminarium doktorskie
mgr inż. Kamili Kowalik
które odbędzie się w środę 6 marca 2019 roku o godz. 9:00 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Cyfryzacja usług a zarządzanie jakością procesu obsługi klienta urzędu pocztowego”

Opiekun naukowy:
Dr hab. inż. Klaudia Smoląg prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Dorota Klimecka-Tatar
Politechnika Częstochowska