Zaproszenie
na seminarium doktorskie
mgr inż. Kamili Charciarek
które odbędzie się w poniedziałek 25 lutego 2019 roku o godz. 8:00
w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Innowacyjne technologie informacyjne w zarządzaniu procesowym przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie śląskim ”

Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Mariusz Pudło
Politechnika Częstochowska