Zaproszenie

na seminarium doktorskie

mgr inż. Jacka Chmielewskiego

które odbędzie się

we wtorek 29 stycznia 2019 roku o godz. 1100

w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Kompetencje pracownicze w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w małych przedsiębiorstwach

Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz

Opiekun pomocniczy – dr inż. Paweł Kobis Politechnika Częstochowska