ZAPROSZENIE

na seminarium doktorskie

mgr inż. Artura Marszała

które odbędzie się

we wtorek 25 września 2018 roku o godz. 1000

w sali  404  IV piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

Determinanty rozwoju i bariery wdrażania coachingowego stylu zarządzania w małych przedsiębiorstwach

 

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz

Politechnika Częstochowska