Zaproszenie

na seminarium doktorskie

mgr Elżbiety Stolarskiej

które odbędzie się

we wtorek 5 lutego 2019 roku o godz. 900

w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Zwinność organizacyjna w zarządzaniu mikro przedsiębiorstwami na warszawskim rynku najmu nieruchomości”

Opiekun naukowy:

Dr hab. Anna Korombel prof. PCz Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy:

Dr Małgorzata Okręglicka Politechnika Częstochowska