ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Edyty Kowalskiej
które odbędzie się we wtorek 19 lutego 2019 roku o godz. 8:30 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania w Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wykorzystanie e-learningu w rozwoju organizacji uczącej się”

Opiekun naukowy:
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Tomasz Turek
Politechnika Częstochowska