Zaproszenie na seminarium doktorskie

mgr Doroty Szmit

które odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w małej sali Rady Wydziału p. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Zarządzanie kompetencjami personelu pielęgniarskiego w szpitalu”

Opiekun naukowy:

Dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz.

Politechnika Częstochowska