ZAPROSZENIE

na seminarium doktorskie

mgr Darii Kuczerskiej

które odbędzie się

w czwartek 20 września 2018 roku o godz. 900

w sali Rady Wydziału pokój 210  II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

Rola mediów społecznościowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw usługowych w województwie śląskim

 

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz

Opiekun pomocniczy: dr inż.Dariusz Dudek

Politechnika Częstochowska