ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Beaty Czuby Kulisińskiej
które odbędzie się w poniedziałek 11 czerwca 2018 roku o godz. 830 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach rodzinnych”

Opiekun naukowy:
Dr hab. inż. Klaudia Smoląg prof. PCz
Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Paula Pypłacz
Politechnika Częstochowska