ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Barbary Majewskiej

które odbędzie się w poniedziałek 11 czerwca 2018 roku o godz. 1130
w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania
Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki w wybranych gminach Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz
Politechnika Częstochowska