Zaproszenie
na seminarium doktorskie
mgr Anity Nowakowskiej
które odbędzie się we wtorek 12 marca 2019 roku o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Sieci biznesowe w dynamicznym zarzadzaniu przedsiębiorstwami sektora turystycznego”

Opiekun naukowy:
Dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr Katarzyna Brendzel-Skowera
Politechnika Częstochowska