ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Anety Sobiegraj
które odbędzie się we wtorek 23 października 2018 roku o godz. 11:00 w sali Rady Wydziału pok.210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach z sektora paliwowo – energetycznego”

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Stanisław Brzeziński
Politechnika Częstochowska
Promotor pomocniczy:
dr Paula Bajdor
Politechnika Częstochowska