ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Aidy Stępniak
które odbędzie się w poniedziałek 25 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Partycypacja interesariuszy w zarządzaniu filharmoniami”

Opiekun naukowy:
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr Paula Bajdor
Politechnika Częstochowska