DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZAWIADAMIAJĄ O PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
Mgr. Pawła Smolnika
Obrona odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 11:00 w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210
Temat rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie logistyką w procesach odzysku produktów w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych”

Promotor:
Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Recenzenci:
Dr hab. inż. Katarzyna Dohn prof. PŚ
Politechnika Śląska
Dr hab. Agnieszka Bitkowska
Politechnika Warszawska
Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Streszczenie dysertacji oraz recenzje w przedmiotowym przewodzie dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pod adresem www. wz.pcz.pl w zakładce stopnie i tytuły naukowe.
Dziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz