DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ZAWIADAMIAJĄ O PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

Mgr. Łukasza Pigonia

Obrona odbędzie się 5 listopada (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 11:00 w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210
Temat rozprawy doktorskiej:
„Kompetencje pracownicze a efektywność zarządzania działem sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych”

Promotor:
Dr hab. inż. Sebastian Kot prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Recenzenci:
Dr hab. inż. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna prof. AWSB
Akademia WSB
Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk prof. UO
Uniwersytet Opolski

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Streszczenie dysertacji oraz recenzje w przedmiotowym przewodzie dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pod adresem www. wz.pcz.pl w zakładce stopnie i tytuły naukowe.
Dziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz