DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZAWIADAMIAJĄ O
PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
Mgr. inż. Jacka Karcza

Obrona odbędzie się 13 listopada (wtorek) 2018 roku o godzinie 11:00 w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210
Temat rozprawy doktorskiej:

„Zarządzanie jakością procesów logistycznych operatorów 3PL i 4PL”

Promotor:
Dr hab. inż. Beata Ślusarczyk prof. PCz
Politechnika Częstochowska

Recenzenci:
Dr hab. inż. Katarzyna Dohn prof. PŚ
Politechnika Śląska
Dr hab. Dariusz Nowak prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Streszczenie dysertacji oraz recenzje w przedmiotowym przewodzie dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pod adresem www. wz.pcz.pl w zakładce stopnie i tytuły naukowe.

Dziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz