DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zawiadamiają o

PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
Mgr inż. Aleksandry Koszarek-Cyry

Obrona odbędzie się 5 października (piątek) 2018 roku o godzinie 10:00
w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210

Temat rozprawy doktorskiej:

„Zarządzanie środowiskowe w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego”

Promotor

Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz Politechnika Częstochowska

Recenzenci

Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska Politechnika Śląska
Dr hab. Piotr Walentynowicz prof. UG Uniwersytet Gdański

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Streszczenie dysertacji oraz recenzje w przedmiotowym przewodzie dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pod adresem www.wz.pcz.pl w zakładce stopnie i tytuły naukowe.

Dziekan Wydziału Zarządzania

Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz