DZIEKAN dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz
DZIEKAN
prof. dr hab. Dorota Jelonek

PRODZIEKAN DS. NAUKI prof. zw. dr hab. Felicjan Bylok,
Kierownik dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Felicjan Bylok

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA dr inż. Elżbieta Wysłocka
Kierownik dydaktyczny
dr inż. Elżbieta Wysłocka

PRODZIEKAN DS. PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYCH dr inż. Marcin Zawada
Kierownik ds. rozwoju
dr inż. Marcin Zawada