Skład Rady Programowej Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2019/2020

1. Dr inż. Elżbieta Wysłocka
2. Prof. dr hab. Felicjan Bylok
3. Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
4. Dr inż. Marcin Zawada
5. Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz
6. Dr inż. Joanna Tabor
7. Dr inż. Robert Sałek
8. Dr inż. Renata Biadacz
9. Dr inż. Anna Wiśniewska-Sałek
10. Dr inż. Edyta Kulej-Dudek
11. Jerzy Saczuk- z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
12. Mgr Justyna Urbańska
13. Joanna Suszczyk – zarządzanie
14. Paulina Szczawińska – turystyka i rekreacja
15. Sandra Kokot – logistyka
16. Karolina Posmyk – bezpieczeństwo i higiena pracy
17. Mateusz Tatar – finanse i rachunkowość
18. Małgorzata Krawczyk – zarządzanie jakością i produkcją
19. Natalia Albrychiewicz – design i zarządzanie projektami
20. Milena Arendt – angielski język biznesu