dr hab. Helena Kościelniak

Stanowisko: Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Profesor uczelni     

Pokój służbowy: 310z
Telefon:034 3250 346
E-mail:helena.koscielniak@wz.pcz.pl

 

 

 

dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska

Stanowisko: Z-ca Kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Profesor uczelni
Pokój służbowy: 310z
Telefon: 034 3250 346
E-mail: beata.skowron-grabowska@wz.pcz.pl

 

 

 

 

dr hab. inż. Paweł Nowodziński

Stanowisko: Profesor uczelni
Pokój służbowy: 311z
Telefon: 034 3250 397
E-mail: pawel.nowodzinski@wz.pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Magdalena Mrozik

Stanowisko: Starszy wykładowca
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail:magdalena.mrozik@wz.pcz.pl

 

 

dr inż. Sylwia Gostkowska-Dźwig

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: s.gostkowska-dzwig@pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Ewa Kempa

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 77/DS4
Telefon: 034 3250 413
E-mail: ewa.kempa@wz.pcz.pl

 

 

 

 

dr Katarzyna Olejniczak-Szuster

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: katarzyna.olejniczak-szuster@wz.pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Anna Rybak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 77/DS4
Telefon: 034 3250 413
E-mail:anna.rybak@wz.pcz.pl

 

 

dr Katarzyna Łukasik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 311z
Telefon: 034 3250 397
E-mail: katarzyna.lukasik@wz.pcz.pl

 

dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 44/DS4
Telefon: 034 3250 389
E-mail: katarzyna.brendzel-skowera@wz.pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Agnieszka Puto

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 44/DS4
Telefon: 034 3250 389
E-mail: agnieszka.puto@wz.pcz.pl

 

 

 

 

 

 

dr Maciej Sobociński

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 97/DS4
Telefon: 034 3250 302
E-mail: maciej.sobocinski@wz.pcz.pl

 

 

dr Tomasz Szczepanik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 97/DS4
Telefon: 034 3250 302
E-mail:tomasz.szczepanik@wz.pcz.pl

 

 

 

 

dr Iga Kott

Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój służbowy: 203z
Telefon: 034 3250 276
E-mail: iga.kott@wz.pcz.pl

 

 

 

 

 

dr inż. Wioletta Skibińska

Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój służbowy: 203z
Telefon: 034 3250 276
E-mail: wioletta.skibinska@wz.pcz.pl

 

 

 

 

 

dr inż. Monika Strzelczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 207
Telefon: 034 3250 275
E-mail:monika.strzelczyk@wz.pcz.pl

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Sukiennik

Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój służbowy: 203z

Telefon: 034 3250 276
E-mail:katarzyna.sukiennik@wz.pcz.pl

 

 

 

 

 

dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza

Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 8 /DS4

Telefon: 034 3250 361
E-mail:malgorzata.legowik-malolepsza@wz.pcz.pl