KATEDRA FINANSÓW, BANKOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI

Stanowisko

Tytuł /stopień

Lp.

Nazwisko
i imię

Kierownik,
profesor

prof.
dr hab.

1

Chluska Jolanta

Z-cy
Kierownika, prof. uczelni

dr hab.

2

Łęgowik-Świącik Sylwia

dr
hab. inż.

3

Wójcik-Mazur
Agnieszka

Prof. uczelni

dr
hab. inż.

4

Grabowska  Marlena

dr hab.

5

Krawczyk-Sokołowska Izabela

dr hab. inż.

6

Otola Iwona

Adiunkt

badawczo-dydaktyczny

dr inż.

7

Biadacz Renata

dr inż.

8

Budzik Tomasz

dr

9

Budzik-Nowodzińska Iwetta

dr inż.

10

Chudzicki
Mariusz

dr

11

Kokot-Stępień
Patrycja

dr

12

Krawczyk Patrycja

dr inż.

13

Kuraś Małgorzata

dr inż.

14

Łukomska-Szarek
Justyna

dr

15

Ostraszewska
Zuzanna

dr

16

Rybicka Karolina

dr inż.

17

Stachera-Włodarczyk
Sylwia

dr

18

Stępień Marcin

dr

19

Szczepaniak
Waldemar

dr

20

Szymczyk Katarzyna

dr

21

Turek Izabela

dr

22

Tylec Agnieszka

dr

23

Wielgórka
Dariusz

dr inż.

24

Włodarska-Zoła Lidia

dr inż.

25

Wysłocka
Elżbieta

Adiunkt
dydaktyczny

dr inż.

26

Kowalska Sylwia

dr inż.

27

Rubik Jolanta