Katedra Ekonometrii i Statystyki
Kierownik Katedry

Dr hab. Marek Szajt prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. Robert Janik prof. PCz

 

Biuro Obsługi Katedry

lic. Sylwia Orowicz

+48 343250 851

sylwia.orowicz@wz.pcz.pl

pok. 41 DS4

Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
Kierownik Katedry

Dr hab. Anna Korombel prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. inż. Marlena Grabowska prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

Mgr Anna Dziubka

+48 343250 351

anna.dziubka@wz.pcz.pl

pok. 37 DS4

Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Kierownik Katedry

Dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska prof. PCz

Dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

Mgr Agata Zasempa

+48 343250 311

agata.zasempa@wz.pcz.pl

pok. 410

Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania
Kierownik Katedry

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Zastępca Kierownika

Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

Dr Izabela Chat

+48 343250 412

izabela.chat@wz.pcz.pl

pok. 415

Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania
Kierownik Katedry

Dr hab. Piotr Pachura prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr inż. Tomasz Turek, adiunkt

Biuro Obsługi Katedry

Mgr Anna Dziubka

+48 343250 351

anna.dziubka@wz.pcz.pl

pok. 37 DS4

Katedra Innowacji i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem
Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Wioletta Bajdur prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. Oksana Seroka-Stolka prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

Mgr Olha Romaniv

+48 343250 351

olha.romaniv@wz.pcz.pl

pok. 37 DS4

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa
Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. inż. Janusz Grabara prof. PCz

Dr hab. inż. Piotr Tomski prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

mgr Magdalena Bugaj

+48 343250 212

magdalena.bugaj@wz.pcz.pl

pok. 414

Katedra Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Kierownik Katedry

Dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. Marta Starostka-Patyk prof. PCz

Dr hab. inż. Beata Ślusarczyk prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

mgr inż. Mariusz Mucha

+48 343250 330

mariusz.mucha@wz.pcz.pl

pok. 201

Katedra Marketingu
Kierownik Katedry

Dr hab. Bogusława Ziółkowska prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

mgr Magdalena Bugaj

+48 343250 212

magdalena.bugaj@wz.pcz.pl

pok. 414

Katedra Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu
Kierownik Katedry

Dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr Leszek Cichobłaziński, adiunkt

Biuro Obsługi Katedry

lic. Sylwia Orowicz

+48 343250 851

sylwia.orowicz@wz.pcz.pl

pok. 41 DS4

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierownik Katedry

Dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz

Zastępca Kierownika

Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska prof. PCz

Biuro Obsługi Katedry

mgr inż. Mariusz Mucha

+48 343250 330

mariusz.mucha@wz.pcz.pl

pok. 201