e-mail telefon pokój
BIURO DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
Kierownik
.
.
. 
dr Aneta Broniszewska
mgr Halina Tomczyk
mgr Agnieszka Skrzypczak
Martyna Foltyńska
aneta.broniszewska@pcz.pl
halina.tomczyk@pcz.pl
agnieszka.skrzypczak@pcz.pl
martyna.foltynska@pcz.pl
34 3250 395

34 3250 396

101

501

BIURO OBSŁUGI KATEDR
Katedra Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
mgr inż. Mariusz Mucha mariusz.mucha@pcz.pl 34 3250 330 201
Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości mgr Agata Zasempa agata.zasempa@pcz.pl 34 3250 311 410
Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania dr Izabela Chat izabela.chat@pcz.pl 34 3250 412 415
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa
Katedra Marketingu
mgr Magdalena Bugaj magdalena.bugaj@pcz.pl 34 3250 212 414
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania
Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
mgr Anna Dziubka anna.dziubka@pcz.pl 34 3250 351 37 DS4
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Katedra Socjologii, Psychologii i Komunikacji w zarządzaniu
lic. Sylwia Orowicz sylwia.orowicz@pcz.pl 34 3250 851 41 DS4
Katedra Innowacji i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem mgr Olha Romaniv olha.romaniv@pcz.pl 34 3250 351 37 DS4
SEKCJA FINANSOWA
Kierownik
.
.
.
.
.
.
.
mgr Ewa Kubiak
mgr Agnieszka Trzepizur
mgr inż. Justyna Grabowska
mgr inż. Marta Mucha
mgr Katarzyna Pikuła
mgr inż. Katarzyna Walentek
mgr Beata Walczyk
mgr inż. Ewa Dudzińska
ewa.kubiak@pcz.pl
agnieszka.trzepizur@pcz.pl
justyna.grabowska@pcz.pl
marta.mucha@pcz.pl
katarzyna.pikuła@pcz.pl
katarzyna.walentek@wz.pcz.pl
beata.walczyk@wz.pcz.pl
ewa.dudzinska@wz.pcz.pl

34 3250 340
34 3250 334
34 3250 334
34 3250 334
34 3250 404
34 3250 310
34 3250 310
34 3250 310

417
417
417
417
105
106
106
106

PLANY
mgr Ewa Jasińska ewa.jasinska@pcz.pl 34 3250 308 104
BIURO OBSŁUGI DYSCYPLINY NAUKOWEJ
mgr Barbara Olszewska
mgr Agnieszka Majewska
barbara.olszewska@pcz.pl
agnieszka.majewska@wz.pcz.pl
34 3250 874 114
ADMINISTRACJA
 

 

mgr Julian Dołowacki
mgr inż. Leszek Musialik
mgr inż Wojciech Mazanek
Maksymilian Ostrowski

julian.dolowacki@pcz.pl
leszek.musialik@pcz.pl
wojciech.mazanek@pcz.pl
maksymilian.ostrowski@pcz.pl

34 3250 366
34 3250 396
34 3250 405
34 3250 203

1Z
501
Aula
1

OBSŁUGA KOMPUTEROWA
mgr Tadeusz Holenc tadeusz.holenc@pcz.pl 34 3250 406 303