e-mail telefon pokój
BIURO DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
Kierownik
. 
dr Aneta Broniszewska
mgr Halina Tomczyk
aneta.broniszewska@pcz.pl
halina.tomczyk@pcz.pl
34 3250 395 101
BIURO OBSŁUGI KATEDR
Katedra Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
mgr inż. Mariusz Mucha mariusz.mucha@pcz.pl 34 3250 330 201
Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości mgr Agata Zasempa agata.zasempa@pcz.pl 34 3250 311 410
Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania dr Izabela Chat izabela.chat@pcz.pl 34 3250 412 415
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa
Katedra Marketingu
mgr Magdalena Bugaj magdalena.bugaj@pcz.pl 34 3250 212 414
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania
Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
mgr Anna Dziubka anna.dziubka@pcz.pl 34 3250 351 37 DS4
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Katedra Socjologii, Psychologii i Komunikacji w zarządzaniu
lic. Sylwia Orowicz sylwia.orowicz@pcz.pl 34 3250 851 41 DS4
Katedra Innowacji i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem mgr Olha Romaniv olha.romaniv@pcz.pl 34 3250 351 37 DS4
SEKCJA FINANSOWA
Kierownik
.
.
.
.
mgr Ewa Kubiak
mgr Agnieszka Trzepizur
mgr inż. Justyna Grabowska
mgr inż. Marta Mucha
mgr Katarzyna Pikuła
ewa.kubiak@pcz.pl
agnieszka.trzepizur@pcz.pl
justyna.grabowska@pcz.pl
marta.mucha@pcz.pl
katarzyna.pikuła@pcz.pl

34 3250 340
.
34 3250 334
.
34 3250 404

417
.
417
.
105

PLANY
mgr Ewa Jasińska ewa.jasinska@pcz.pl 34 3250 308 104
PROCEDURY DOKTORSKIE, ROZWÓJ KADR
mgr Barbara Olszewska barbara.olszewska@pcz.pl 34 3250 874 114
STUDIA DOKTORANCKIE
mgr Agnieszka Majewska agnieszka.majewska@pcz.pl 34 3250 874 114
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
mgr Beata Walczyk
mgr inż. Ewa Dudzińska
beata.walczyk@pcz.pl
ewa.dudzinska@pcz.pl
34 3250 310 106
SPRAWY KADROWE
mgr inż Katarzyna Walentek katarzyna.walentek@pcz.pl 34 3250 310 106
ADMINISTRACJA
 

 

mgr Julian Dołowacki
mgr inż. Leszek Musialik
Martyna Foltyńska
mgr inż Wojciech Mazanek
Maksymilian Ostrowski

julian.dolowacki@pcz.pl
leszek.musialik@pcz.pl
martyna.foltynska@pcz.pl
wojciech.mazanek@pcz.pl
maksymilian.ostrowski@pcz.pl

34 3250 366
34 3250 396
.
34 3250 405
34 3250 203

1Z
501
.
Aula
1

OBSŁUGA KOMPUTEROWA
mgr Tadeusz Holenc tadeusz.holenc@pcz.pl 34 3250 406 303