Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe, prowadzone w Katedrze Inżynierii Zarządzania koncentrują się wokół problemów: opracowania modeli matematycznych, procesów giełdowych i ich symulacji komputerowych; tworzenia zaawansowanej eksploatacji systemów informatycznych zarządzania, z wykorzystaniem obiektowych metod analizy: projektowania i programowania; wykorzystania wizualnych technik projektowania do opracowania aplikacji internetowych; bezpieczeństwa przekazywania informacji w sieciach komputerowych; zastosowania systemów informatycznych w logistyce.

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria – z przedmiotów: Technologia informacyjna, Informatyka w zarządzaniu, Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo, Analiza bezpieczeństwa dla potrzeb prewencji, Katastrofy i poważne awarie przemysłowe, Metody zwalczania zagrożeń, Badania operacyjne, Matematyka finansowa, Statystyka matematyczna, Ekspertyzy wypadków i katastrof, Matematyka, Zintegrowane systemy zarządzania, Metody analizy niezawodności człowieka, Techniczne środki BHP, Techniki komputerowe w promocji regionu, Komputerowe wspomaganie w BHP i OŚ, Narzędzia i techniki doskonalenia systemów zarządzania BHP i OŚ, Metody zwalczania zagrożeń, Informatyka w logistyce.

Osiągnięcia jednostki

Wydawanie czasopisma Polish Journal of Management Studies znajdującego się na liście B czasopism naukowych 9 pkt.

Współorganizowanie cyklicznych konferencji odbywających się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, tematyka wiodąca: Efektywność Zastosowań Systemów Informatycznych, nazwa konferencji: Górska Szkoła PTI:

 1. 23-26 czerwca 2008 r. XIX Górska Szkoła Informatyki „Informatyka w Społeczeństwie Informacyjnym”
 2. 20-22 czerwca 2006r XVIII Górska Szkoła PTI (17 Mgnień Wiosny) „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”
 3. Szczyrk 20-24 czerwca 2005 r. XVII Górska Szkoła PTI (17 Mgnień Wiosny) „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”
 4. Szczyrk 21-25 czerwca 2004 r. XVI Górska Szkoła PTI „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”
 5. 23-27 czerwca 2003 XV Górska Szkoła PTI – Szczyrk 2003 „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”

Wydanie tematycznych tomów międzynarodowego czasopisma „Electronic Modelling”:

 1. Mathematical Modeling in Econometric and Computer Science. Scientific editors: A. Katkow, J.Szopa, Special Issue: Electronic modeling (ISSN 0204-3572), Vol. 26, No. 4, 2004.
 2. IT-technology in Market and Production Management. Scientific editors: A. Katkow, M. Kolcun, Special ISSUE, Electronic modeling (ISSN 0204-3572), Vol. 29, No. 4, 2007.

Wykonanie projektu międzynarodowego Visegrad Fund “Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe“, 2008-2010.

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. GRABARA Janusz, The Another Point of View on Sustainable Management, Quality-Access to Success, 7th International Multidisciplinary Symposium „Sustainable Development Through Quality and Innovation in Engineering and Research” (UNIVERSITARIA SIMPRO 2016), Petroszany, Rumunia (14 do 15 października 2016 r.), s. 344-349,
 2. GRABARA Janusz, KOT Sebastian, Smog – Are Power Plants Guilty?, Elektroenergetika 2017. 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stara Leśna, Słowacja (12 do 14 września 2017 r.), s. 26-29, ISBN: 978-80-553-3195-9
 3. LIS Tomasz, GRABARA Janusz, An enterprise as a participant of the global information space, Management Challengers in a Network Economy, Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, 17-19 May 2017 Lublin, ISBN 978-961-6914-21-5 (pdf) ISSN 2232-3309, May 2017
 4. LIS Tomasz: Competitiveness in a Dynamic Market, The General Insights on Management (red.) BAJDOR Paula, PTAK Aleksandra, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s.153-160, ISBN:978-83-65951-05-2
 5. PTAK Aleksandra: Innovation Management in The Polish SMEs sector, Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era (red.) KOSICIAROVA Ingrida, KADEKOVA Zdenka, 7th International Conference on Management „Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era“ (ICoM 2017), Nitra, Słowacja (01 do 02 czerwca 2017 r.), s. 894-904, ISBN:978-80-552-1739-0
 6. WIŚNIEWSKA-SAŁEK Anna, International Entrepreneurship as Innovative Behaviour in Regional Context, Chapter 8, [in] “The General Insights on Management”, Bajdor P., Ptak A. (eds.), WWZPCz, Częstochowa 2017, ISBN 978-83-65951-05-2
 7. NOGA Agnieszka, Ocena funkcjonowania procesów w drukarni z wykorzystaniem drugiej zasady zarządzania Toyoty, Toyotaryzm. Przydatność zasad zarządzania Toyoty w różnych branżach (red.) BORKOWSKI Stanisław, Centrum Szkoleń Personalnych Monika Otrąbek, Częstochowa 2017, s. 117-128, ISBN: 978-83-948512-1-7
 8. SCHERER Magdalena, Waste flows management by their prediction in a production company, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 16, Iss. 2, 2017, pp. 135-144.
 9. DRAGOLEA L., GRONDYS K., SROKA M., 2017, Career Management: Short Analysis Regarding Interest on Employment Fields among Youths. “Polish Journal of Management Studies” 16(2), pp. 62-73
 10. TABOR Joanna, Using the VIKOR Method to Assess the Functioning of OHS Management System in Manufacturing Company; VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo systemu: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie”, 11-13 grudnia 2017 r., Zakopane, organizowana przez Katedrę Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, WZ Politechniki Częstochowskiej

Pracownicy Katedry Inżynierii Zarządzania

Stanowisko: Kierownik katedry

Pokój służbowy: 98/DS4

Telefon: 034 3250 240

E-mail służbowy: janusz.grabara@wz.pcz.pl

Stanowisko: Z-ca Kierownika – adiunkt

Pokój służbowy: 109/DS4

Telefon: 034 325 03 78

E-mail służbowy: tomasz.lis@wz.pcz.pl

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 100/DS4

Telefon: 034 325 04 87

E-mail służbowy: wladyslaw.pekala@wz.pcz.pl

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 108/DS4

Telefon: 034 325 04 89

E-mail służbowy: aleksandra.ptak@wz.pcz.pl

Stanowisko: asystent

Pokój służbowy: 99/DS4

Telefon: 034 325 02 42

E-mail służbowy: anna.wisniewska-salek@wz.pcz.pl

Stanowisko: wykładowca

Pokój służbowy: 108/DS4

Telefon: 034 325 04 89

E-mail służbowy: agnieszka.noga@wz.pcz.pl

Stanowisko: asystent

Pokój służbowy: 100/DS4

Telefon: 034 325 04 87

E-mail służbowy: magdalena.scherer@wz.pcz.pl

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 109/DS4

Telefon: 34 3 250 378

E-mail służbowy: mariusz.sroka@wz.pcz.pl

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 99/DS4

Telefon: 34 3250-242

E-mail służbowy: joanna.tabor@wz.pcz.pl