Wniosek wydawniczy.doc       Oświadczenie Autora artykułu.doc       Author’s Copyright Transfer Statement.doc  

Wniosek wydawniczy.pdf        Oświadczenie Autora artykułu.pdf       Author’s Copyright Transfer Statement.pdf  

 

Druk recenzji.doc                      Oświadczenie Autora monografii.doc        Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).doc  

Druk recenzji.pdf                       Oświadczenie Autora monografii.pdf        Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).pdf  

 

Wymogi edytorskie.doc            Editorial Requirements.doc                         Plan wydawniczy na rok 2018.pdf  

Wymogi edytorskie.pdf            Editorial Requirements.pdf                          Zgłoszenie do Planu wydawniczego 2019   

 

Logo Wydziału Zarządzania                  Papier firmowy WZ  

 

Wymogi graficzne                                  Szablon publikacji naukowej