Wniosek wydawniczy.doc           Oświadczenie Autora artykułu.doc             Author’s Copyright Transfer Statement.doc
Wniosek wydawniczy.pdf            Oświadczenie Autora artykułu.pdf              Author’s Copyright Transfer Statement.pdf

Druk recenzji.doc                          Oświadczenie Autora monografii.doc        Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).doc
Druk recenzji.pdf                           Oświadczenie Autora monografii.pdf         Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).pdf

Wymogi edytorskie.doc                Editorial Requirements.doc                         Plan wydawniczy na rok 2018.pdf
Wymogi edytorskie.pdf                 Editorial Requirements.pdf                          Zgłoszenie do Planu wydawniczego na 2018.doc

Logo Wydziału Zarządzania                Papier firmowy WZ

Wymogi graficzne                                 Szablon publikacji naukowej