Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jest jednostką organizacyjną Wydziału ujętą w jego strukturze oraz podlegającą bezpośrednio Dziekanowi. Jej zadaniem jest przygotowywanie do publikacji i publikowanie monografii, zeszytów naukowych, materiałów konferencyjnych, prac naukowych oraz obsługa wszelkich przedsięwzięć związanych z małą poligrafią, które zlecają jej władze wydziałowe. Współpracuje w zakresie wydawniczym z Wydawnictwem Politechniki Częstochowskiej jako jednostką ogólnouczelnianą.

Siedzibą Wydawnictwa są pomieszczenia znajdujące się w budynku DS-4 przy al. Armii Krajowej 36 B (pok. 3), gdzie prowadzony jest również punkt sprzedaży publikacji wydziałowych i podręczników akademickich.

Plany wydawnicze obejmują corocznie kilkadziesiąt pozycji stanowiących szerokie spektrum problematyki naukowo-badawczej, jaką zajmuje się kadra naukowa Wydziału. Wydawane są również materiały będące spuścizną licznych konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Wiele z nich to publikacje anglojęzyczne.

Wydawnictwo prowadzi również dystrybucję książek drogą internetową. Z roku na rok zwiększa sie sprzedaż i liczba publikacji zawartych w planie wydawniczym. Realizowana jest wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej oraz Jagiellońskiej, jak i pozostałych bibliotek. Prowadzona jest wymiana publikacji między pokrewnymi uczelniami. Wykaz dostępnych tytułów umieszczony jest w Internecie.

 

Książki w sprzedaży
Wydawnictwo posiada nowoczesne urządzenia poligraficzne o szerokim zakresie formatowania. Jego techniczne możliwości zwiększają się, otwierając coraz to nowe perspektywy.

Plan Wydawniczy WZ 2017