Wydział Zarządzania umacnia współpracę z prężnie działającymi w regionie, w kraju i za granicą przedsiębiorstwami. Firmy partnerskie tworzą przy Wydziale Zarządzania Radę Doradczą Przedstawicieli Biznesu. Rada zrzesza liderów biznesu, wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów głównie z województwa śląskiego.
Podstawowymi celami funkcjonowania Rady są:
Współpraca z Wydziałem Zarządzania PCz w obszarze procesu dydaktycznego, zwłaszcza wypracowywaniu oferty nowych kierunków i specjalności nauczania, które będą w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom rynku pracy, będą satysfakcjonujące dla studentów i dla pracodawców.
Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami zarządzania oraz kreowanie nowych projektów naukowych i eksperckich.
Współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania
Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu WZ PCz wspiera realizację misji Wydziału Zarządzania w zakresie jego rozwoju i budowaniu trwałych relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących obustronne korzyści.

Firmy partnerskie w Radzie Doradczej Przedstawicieli Biznesu:

P.P.H. HemarMacrologic SAMostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A.Multimetal Sp. z. o. o.Odlewnia Żeliwa Wulkan S.A.SPG –Sorting Group Poland Sp. z o.o.Pamapol S.A.Włodarczyk – MotorPolskie Towarzystwo Lekarskie Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa LekarskiegoCementownia „Warta” S.A.Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w CzęstochowieF.P.H.U. “GREEN PACK” Tadeusz SzymanekPrzedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego ANITATRUSTNETOczyszczalnia Ścieków “Warta” SANOVUM Biuro doradztwa podatkowegoWachelka INERGIS