Forum “Kierunki współpracy nauki i biznesu w regionie” odbyło się 6 września 2012 r. na Wydziale Zarządzania PCz. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy znakomitych absolwentów Politechniki Częstochowskiej, którzy związali swoją karierę z działalnością biznesową oraz znanych przedsiębiorców z naszego regionu.

Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Arnold Pabian przedstawił krótką charakterystykę Wydziału Zarządzania, Prodziekan ds. Nauczania dr inż. Elżbieta Wysłocka zaprezentowała ofertę dydaktyczną studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, natomiast Prodziekan ds. Nauki prof. PCz. dr hab. Dorota Jelonek zapoznała zebranych z propozycjami prac naukowo-badawczych, realizacji których podejmą się pracownicy Wydziału.
Nasi goście chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami o zachodzących zmianach i przewidywanych trendach zmian np. strukturze zapotrzebowania na absolwentów naszego Wydziału. Cenne wnioski z dyskusji dotyczyły kształtowania oferty specjalności na kierunkach oferowanych przez nasz Wydział tak, by odpowiadały potrzebom regionalnego rynku pracy.