Innowacyjne kierunki badań
w naukach o zarządzaniu i jakości

WEBINARIUM NAUKOWE
pod patronatem
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. Doroty Jelonek
oraz
Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. inż. Tomasza Jałowca
14 maja 2020 r.

CELE WEBINARIUM:

  • identyfikacja obszarów innowacyjnych kierunków badań w ramach dyscypliny nauki 
    
    o zarządzaniu i jakości,
  • wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych.
PROGRAM WEBINARIUM:
11.00 

11.15
Otwarcie webinarium
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
Panel – Interdyscyplinarność badań w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 
Moderatorzy: 
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj, Dziekan WZiD ASzWoj
dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
11.15 

11.30
Kierunki badań jakościowych w obszarze zarządzania potencjałem obronnym
mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch
Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
11.30 

11.45
Społeczne inkubatory przedsiębiorczości a nauki o zarządzaniu i jakości
Dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera
Wydział Zarządzania PCz
11.45

12.00
Wykorzystanie dorobku nauk o obronności i bezpieczeństwie w badaniach nauk o zarządzaniu i jakości
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
12.00
-
12.15
Wyzwania i zagrożenia dla nauk o zarządzaniu i jakości – perspektywa globalna
dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
Wydział Zarządzania PCz
12.15

13.15
Dyskusja
13.15

13.30
Zakończenie webinarium
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
KOMITET NAUKOWY WEBINARIUM
Przewodniczący:
dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj

Członkowie:
prof. dr hab. Stanisław Sirko
dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, prof. ASzWoj
dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz
dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof PCz
mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, prof. ASzWoj
ppłk dr inż. Dariusz Grala
dr Katarzyna Grondys
dr Paula Bajdor

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący:
dr Agnieszka Puto
agnieszka.puto@wz.pcz.pl   tel. 605155358
dr Henryk Wojtaszek
h.wojtaszek@akademia.mil.pl tel. 791999596
Członkowie:
mgr inż. Monika Szyluk
mgr Martyna Marczyk
dr Mateusz Chłąd
mgr Monika Chłąd