Powracają egzaminy dyplomowe w formie tradycyjnej. Proszę zapoznać się nowymi wytycznymi

Wzór oświadczenia o stanie zdrowia