Kierunki Studiów
Angielski Język Biznesu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Design i Zarządzanie Projektami
Finanse i Rachunkowość w Biznesie
Logistyka
Logistyka Inżynierska
Quality and Production Management
Zarządzanie
Zarządzanie Jakością i Produkcją
Zarządzanie w Turystyce i Sporcie

Program Studiów
Angielski Język Biznesu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Design i Zarządzanie Projektami
Finanse i Rachunkowość w Biznesie
Logistyka
Logistyka inżynierska
Quality and Production Management
Zarządzanie
Zarządzanie Jakością i Produkcją
Zarządzanie w Turystyce i Sporcie