KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r

 

OGŁOSZENIE

Informacje uzupełniające do składania wniosków o Stypendium Doktoranckie oraz o Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Podmiotowej na Dofinansowanie Zadań Projakościowych (ocena osiągnięć doktoranta do celów stypendialnych: wytyczne/wykaz publikacji).

Stypendium doktoranckie 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego 

OCENA OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO CELÓW STYPENDIALNYCH

Wytyczne

Wykaz publikacji