Wniosek-na-praktykę

Zaliczenie-praktyk na podstawie umowy – praca

Deklaracja-na-praktyki

 

Angielski Język Biznesu – sprawozdanie z praktyk

Angielski Język Biznesu -program praktyk

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy sprawozdanie z praktyk

Bezpieczeństwo-i-Higiena-Pracy-program

Finanse-i-Rachunkowość-program

Finanse-i-Rachunkowość-sprawozdanie

Logistyka inż. sprawozdanie z praktyk

Logistyka lic – sprawozdanie z praktyk

Logistyka-program-praktyk

Menedżer żywności- sprawozdanie z praktyk studenckich

Menedżer-Żywności-i-Żywienia-program

Turystyka i Rekreacja -sprawozdanie z praktyk

Turystyka-i-Rekreacja-program

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – sprawozdanie z praktyk

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji-program

Zarządzanie I stopnia -program

Zarządzanie I stopnia -sprawozdanie z praktyk studenckich

Zdrowie Publiczne I stopnia -sprawozdanie z praktyk studenckich

Zdrowie-Publiczne I stopnia -program

 

Sprawozdanie z praktyk ENG.TiR-1

Management Student Internship Report BHPeng

Management Student Internship Report eng

Student Internship Report FaA eng

Student Internship Report AJB eng

Logistics Student Internship Report eng

Q&PM Student Internship Report eng