Wniosek-na-praktykę

Zaliczenie-praktyk na podstawie umowy – praca

Harmonogram zaliczania praktyk

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

Ankieta Praktyka zawodowa 2019-2020

 

Angielski Język Biznesu – sprawozdanie z praktyk

Angielski Język Biznesu -program praktyk

 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy sprawozdanie z praktyk

Bezpieczeństwo-i-Higiena-Pracy-program

 

Finanse-i-Rachunkowość-program

Finanse-i-Rachunkowość-sprawozdanie

 

Logistyka inż. sprawozdanie z praktyk

Logistyka lic – sprawozdanie z praktyk

Logistyka-program-praktyk

 

Menedżer żywności- sprawozdanie z praktyk studenckich

Menedżer-Żywności-i-Żywienia-program

 

Turystyka i Rekreacja -sprawozdanie z praktyk

Turystyka i Rekreacja program

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – sprawozdanie z praktyk

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji-program

 

Zarządzanie I stopnia -program

Zarządzanie I stopnia -sprawozdanie z praktyk studenckich

 

 

Sprawozdanie z praktyk ENG.TiR-1

Management Student Internship Report BHPeng

Management Student Internship Report eng

Student Internship Report FaA eng

Student Internship Report AJB eng

Logistics Student Internship Report eng

Q&PM Student Internship Report eng

 

Design and project management sudent internship report

Design i zarządzanie projektami program praktyk

Design-i-zarządzanie-projektami-sprawozdanie-z-praktyk

 

M&PI Student Internship Report eng

Manager-żywności-i-żywienia-program-praktyk

Menedżer-żywności-sprawozdanie-z-praktyk-studenckich-pol

STUDENT INTERNSHIP REPORT-Food-and-Nutrition-Manager-eng

Zarządzanie Jakością i Produkcją SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH

Zarządzanie Jakością i Produkcją program praktyki