Harmonogram praktyk

2.Wniosek na praktykę

Deklaracja na praktyki

zaliczenie praktyk na podstawie umowy o prace

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy-program

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy-sprawozdanie

Finanse i Rachunkowość-program

Finanse i Rachunkowość-sprawozdanie

Logistyka inż.-sprawozdanie z praktyk

Logistyka lic.-sprawozdanie z praktyk

Logistyka-program praktyk

Turystyka i Rekreacja-program

Turystyka i Rekreacja-sprawozdanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji-program

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji-sprawozdanie

Zarządzanie-program

Zarządzanie-sprawozdanie

Zdrowie Publiczne I st.-program

Zdrowie Publiczne I st.-sprawozdanie

Zdrowie Publiczne II st.-program

Zdrowie Publiczne II st.-sprawozdanie

Menedżer Żywności i Żywienia-program

Menedżer Żywności i Żywienia-sprawozdanie