Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej udzielana jest na zasadach określonych w Zarządzeniach Rektora Politechniki Częstochowskiej, dostępnych na stronie.