application

Podanie o przeniesienie na studia

Podanie o przyjecie na zasadzie wznowienia

Podanie o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej

Podanie o udzielenie długu kredytowego

Podanie o udzielenie urlopu losowego

Podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego

Podanie wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim

Wniosek o urlop dziekański

Wniosek o urlop-ogólny

Wzór podania do Prodziekan ds. Nauczania-ogólny

Podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedluzenie terminu skladania pracy dyplomowej

Podanie o przedłużenie terminu złożenia dokumentów do obrony pracy dyplomowej