Studenckie Koło Naukowe „RÓWNOWAŻNIK” powstało w styczniu 2013 roku  i działa przy Zakładzie Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Anna Lemańska-Majdzik.

Celem Koła jest:

• organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
• przygotowywanie referatów i dyskusji,
• organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, konferencji, spotkań z przedsiębiorcami itp.,
• udział w seminariach Kół Naukowych oraz Konferencjach dla Młodych Naukowców,
• współpraca z innymi organizacjami studenckimi,
• promowanie Wydziału Zarządzania oraz Politechniki Częstochowskiej.

Obszarem zainteresowań Koła jest:

• zrównoważony rozwój przedsiębiorstw,
• zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem,
• CSR jako koncepcja promująca społeczną odpowiedzialność biznesu,
• eko-rozwój itp.

adres kontaktowy: rownowaznik_wz@o2.pl