Podstawową formułą pracy Koła MSP są  cykliczne zebranie jego członków dla dokonywania analiz sytuacji MSP w Polsce
i regionie.

Beneficjentami Koła MSP są studenci Wydziału Zarządzania. Wśród celów działalności  wymienia się działalność badawczą w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw sektora małej i średniej przedsiębiorczości, nawiązanie współpracy z przedstawicielami tego sektora, wskazywanie szans, jakie stwarzają małe i średnie firmy w sytuacji globalnego kryzysu, udział w konferencjach naukowych, w tym w Międzywydziałowych Seminariach Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej.

Poza tym Naukowe Studenckie Koło MSP zaprasza małych i średnich przedsiębiorców w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, przeprowadzane są badania w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie śląskim. W ramach działalności Koła Naukowego MSP jego studenci wykazują zainteresowania naukowe związane z zakresem działalności merytorycznej Koła.

W konsekwencji studenci – członkowie Koła MSP przygotowują i bronią prac magisterskich / licenjackich z zakresu działalności sektora MSP na rynku polskim i na rynkach międzynarodowych.
Opiekun koła dr Jolanta Urbańska – adiunkt w Instytucie Marketingu