Koło „Bezpieczny Krąg” powstało w 2009 roku, działa przy Katedrze Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa. Celem Koła Naukowego „Bezpieczny Krąg” jest działalność naukowo – dydaktyczna w obszarze bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz współpraca ze służbami zajmującymi się problemami bezpieczeństwa pracy.

Członkowie koła biorą udział w konferencjach i seminariach naukowych tematycznie związanych  z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach cyklicznie organizowanych przez pracowników Katedry Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Zakres tematyczny działalności koła obejmuje zagadnienia z ergonomii, ryzyka zawodowego, chorób zawodowych i wypadków przy pracy, bezpieczeństwa procesu eksploatacji maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa środowiskowego, profilaktyki i systemów informacyjno-technicznych, zarządzania bezpieczeństwem pracy, projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz prawa pracy.

Opiekun koła dr Bogna Konodyba-Rorat