Studenci Wydziału Zarządzania rozwijają swoje zainteresowania oraz umiejętności praktyczne, biorąc aktywny udział w działalności wielu kół naukowych i organizacji młodzieżowych.