Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 8.15 w sali 413 (IV piętro – budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii krajowej 19 b). Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej.